Dofinansowanie kursów z UE

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferujemy możliwość skorzystania ze szkoleń w zakresie kategorii C, CE i D włącznie z kwalifikacją wstępną uprawniającą do wykonywania zawodu kierowcy w transporcie drogowym, a także z kursu ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych.

Projekt skierowany jest do:

 • osób pozostających bez pracy, tj. osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo
 • osób powyżej 30 roku życia (tj. 30 urodziny + 1 dzień) należące do grup:

     - kobiety, powyżej 30 roku życia;

     - mężczyźni, powyżej 30 roku życia - spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 1. osoby długotrwale bezrobotne (>12 miesięcy);
 2. osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie - ukończona szkoła średnia lub zasadnicza szkoła zawodowa);
 3. osoby z niepełnosprawnościami;
 4. osoby powyżej 50 roku życia (tj. 50 urodzin + 1 dzień).

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

 • bezpłatne szkolenie zawodowe;
 • stypendium szkoleniowe 6,78 za godz. udziału w szkoleniu i zwrot kosztów dojazdu;
 • doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe z zakresu min. komunikacji interpersonalnej, budowania wizerunku, aktywnych metod poszukiwania pracy oraz zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie psychologa – indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane min. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
 • płatny staż, zwrot kosztów dojazdu;
 • pośrednictwo pracy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dariuszem Tarnowskim pod numerem telefonu 501-757-810.