Kwalifikacja wstępna / wstępna przyspieszona

Zapisy na kurs świadectwa kwalifikacji w systemie ciągłym.

Kwalifikacja wstępna dotyczy osób chcących podjąć pracę w charakterze kierowcy, które uzyskują po raz pierwszy uprawnienia kategorii:

  • C, CE po 10 września 2009 r.
  • D, DE po 10 września 2008 r.

Warunkiem ubiegania się u uzyskanie świadectwa kwalifikacji wstępnej lub świadectwa kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Rodzaj świadectwa kwalifikacji uzależniony jest od wieku:

  • C,CE - kierowca może rozpocząć kwalifikację wstępną mając ukończone 18 lat
  • C,CE - kierowca może rozpocząć kwalifikację wstępną przyspieszoną mając ukończone 21 lat
  • D - kierowca może rozpocząć kwalifikację wstępną mając ukończone 21 lat
  • D - kierowca może rozpocząć kwalifikację wstępną przyspieszoną mając ukończone 23 lata

Czas trwania szkolenia:

  • w ramach kwalifikacji wstępnej wynosi 280 godzin
  • w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wynosi 140 godzin

Uzyskanie świadectwa kwalifikacji jest możliwe po zdaniu testów kwalifikacyjnych.

Potwierdzenie odbycia kwalifikacji wstępnej uzyskuje się wpisem w prawie jazdy w postaci kodu 95DDMMRRRR.

Koszt szkolenia:

Kwalifikacja wstępna: 5499 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona: 3300 zł 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca: 1499 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca: 850 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona w pakietach z kursem prawa jazdy:

Kat.C+KWP - 7100 zł 7500 zł

Kat.CE+KWP - 7100 zł 7500 zł

Kat.C+CE+KWP - 10800 zł 11700 zł

Kat.D (z kat.C) +KWP - 7200 zł 7800 zł

Kat.D (z kat.B) +KWP - 8500 zł 9200 zł

W cenie pakietów udostępnienie naszego pojazdu na egzamin państwowy.

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W CENIE KURSU

Zapraszamy !!!

Podczas szkolenia u nas na kwalifikację wstępną każda osoba musi zaliczyć 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych. Ma to miejsce w specjalnie stworzonym do tego celu symulatorze. Taki symulator posiadamy. Umożliwia on szkolenie dla kategorii C oraz D.